Toplumun Çekirdeğil Aile Ve Psikoloji

Toplumun Çekirdeğil Aile Ve Psikoloji

Toplumun Çekirdeği Aile ve Psikoloji

Ülkemizde aile her daim kırmızı çizgimiz olarak varlığını korumuştur. Nitekim Türk aile yapısının birden çok fazla duyguya ve duruma zemin teşkil ettiğini bilmekteyiz. Bu sebeple aile her dönem en güçlü olunması gereken başlangıç noktası olarak kabul edilmektedir. Aile insanların kendini rahat bir biçimde ifade edebildiği, herhangi bir duygu veya durumdan çekinmeden kendisi olabildiği, kendine ait bir alan edindiği yer olmak durumundadır. Nitekim içinde bulunulan mevcut şartların da otomatik olarak aile yapısına etki etmesi beklenen bir durumdur. Ancak temeli sağlam olan hiçbir aile yaşanan problemlerin ardından yara alsa da dağılmamaktadır. Bu noktada iyi bir aile yapısını sağlamak sağlam bir duruşa sahip olmak psikolojiden ve bunun gücünden geçmektedir. Unutulmamalıdır ki bir ailenin yapısal sağlamlığı kişilerin sağlamlığı ile alakalıdır. Bursa psikolog hizmetleri aile içi problemlerin çözümlenmesi noktasında gerekli bütün hizmetleri sağlar.

İyi bir aile yapısı için bireysel anlamda psikolojik sağlamlık bir iyilik halini ortaya çıkarır. Bu noktada insanların kişisel anlamda yaşadığı sorunlara çözüm üretmesi kendisi yapabileceği en önemli yatırım olabilir. Nitekim sağlam bir psikoloji sağlam kararların alınmasında ve başarılı adımların doğru bir biçimde atılmasında en etkili zemindir. Psikolojik anlamda alınacak hizmetlerin günümüzde oldukça çeşitli olduğu bilinmektedir. Gerek bireysel psikolojik danışmanlık ve gerekse de aile danışmanlığı noktasında birçok terapi çeşidinin olumlu etkisinden bahsedebiliriz. Yetişkinler ve çocuklara yönelik olarak yaş cinsiyet meslek okul gibi değişkenlerin de hesaba katılarak söz konusu terapilerin seçiliyor olması, psikolojik danışmanlık hizmetlerinin mevcut olduğunu gösterir.

Aile terapilerinin zaman zaman bütüncül şekilde zaman zamansa aile bireylerinin tek tek terapileri dahil olması ile yapıldığı bilinmektedir. Bu sayede her bireyin kendini eşit derecede ifade edebiliyor olması diğer bireylerle olan iletişimin ve ilişkinin daha iyi anlaşılabilmesine imkan tanımaktadır. Diğer taraftan mevcut problemlerin kaynağına doğru şekilde temas edebilmek ve gerekirse psikolojinin alt dallarından yardımcı terapiler sağlamak, mevcut durumu daha da kolay kılmaktadır. Bursa en iyi psikolog hizmetlerinin aile içi iletişimde oldukça önemli bir mesafe kat edilmesinde yardımcı olduğu görülmektedir.

Sağlık